Giá trị cốt lõi Fhomes

TẦM NHÌN

 

FHOMES phấn đấu trở thành công ty có tính cạnh tranh nhất tại Việt Nam và Khu vực về: khả năng thiết kế, nghiên cứu, chế tạo sản phẩm; tạo ra và dẫn đầu xu hướng sản phẩm mà công ty tham gia; tính phổ biến và sự trung thành của Khách hàng với sản phẩm của công ty.

 

SỨ MỆNH 

 

Tổ chức không gian sống của con người.Biến nó thành không gian tiện ích, khoa học. Làm cho cuộc sống của mọi người văn minh và tốt đẹp hơn.

 

TƯ TƯỞNG CỐT LÕI

 

      Phụng sự mọi người bằng việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ có chất lượng và độ tin cậy cao.

 

      Trung thực, minh bạch và công bằng.

 

      Trách nhiệm và cơ hội cho nhân viên, đối tác và khách hàng.

 

      Tổ chức luôn học hỏi, thay đổi và chuyển giao.

 

       Liên tục cải tiến, chấp nhận thách thức và rủi ro lớn lao.

 

SOLOGAN

 

                                                             " KIẾN TẠO GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG"